MEZENTRİK VASKÜLER HASTALIKLAR - Endoskopi

... hipoperfüzyon kaynaklı olması göz önüne alınarak sınıflandırılabilir. A.Akut ... neden olduğu yaygın splanknik vazokontriksiyondan kaynaklanır. Daha çok ... - https://endoskopist.org/tr/anlatilan-asistan-dersleri/mezentrik-vaskuler-hastaliklar/

World

Blogs

Trends

Casinos

Source